Новини и съобщения

Бизнесът се обединява около идеята за 100% кръгова икономика

 
Снимка на Администратор ЧЕК
Бизнесът се обединява около идеята за 100% кръгова икономика
от Администратор ЧЕК - неделя, 28 октомври 2018, 23:30
 


Бизнесът е един от основните носители на прехода към кръгова икономика, осъзнава тази отговорност и вече работи по нови, още по-високи цели, за да покрие изискванията й, стана ясно по време на провеждащия се днес Девети национален Зелен форум на сп. "Мениджър" и ЕКОПАК България.

Като компания номер едно в света за храни и напитки за нас е от особено значение да бъдем свързани с всичко важно за бъдещето на света и природата, заяви един от основните участници Емануел Артур, изпълнителен директор на Нестле България.

В Нестле пределяме нашата цел като подобряване на качеството на живот и изграждане на по-здраво бъдеще. Правим го с ценности, които се основават на уважението – към самите нас, към другите, различните и различното, както и към поколенията, които ще дойдат. Големият ангажимент на компанията е да има нулево влияние на производствената й дейност върху околната среда, което се изпълнява през три приоритета – съобразяване с климатичните промени, грижа за опазване на водните ресурси и непрекъсната работа за намаляването на отпадъците, отбеляза още той.

В последните няколко години сме намалили с над 33% газовите емисии от нашите производства, над половината от нашите фабрики по света не депонират отпадъци на сметища и една от тях е фабриката в България, посочи Емануел Артур. За последните почти 30 години Нестле редуцира повече 18 хил. тона опаковки на готови продукти, което е еквивалент на това да спрат да се движат завинаги над 84 хил. автомобили. Нов ангажимент на компанията е до 2025 години всички опаковки на продукти на компанията да се рециклират или да се използват повторно. Към момента, само 40% от опаковките на продуктите на компанията са нови, т.е 60% са рециклируеми и за повторна употреба, допълни той.

Ние сме държавата на найлоновите торбички, а те са едни от най-големите разходни пера за бизнеса, в същото време са и най-разхищаваните от потребителите – разбирате каква превъзпитателна мярка ни предстои, коментира Милена Драгийска, главен изпълнителен директор на Лидл България. Лидл постига 100 процента рециклируемост на използваните опаковки и това става още на ниво магазини като служителите са обучени за разделно събиране по видове. Само за 2017 над 8700 тона отпадъци от опаковки са предадени за рециклиране от Лидл България, посочи Драгийска. Компанията си поставя за цел до 2025 г да намали с още 20% пластмасовите отпадъци и с това да промени образа на държавата на найлоновите торбички.

Всяка една пластмасова бутилка да бъде рециклируема е голямата цел, която си поставя за близкото бъдеще и "Кока Кола ХБК", съобщи Ловорка Кекез​, Мениджър "Околна среда" на компанията. Компанията, която оперира в 23 държави на 3 континента, вече е намалила с 22%  количеството вода, използвана вода за производство, а 40% от опаковките, които пуска на пазара са рециклирани. Отпадъците, които депонира, са спаднали с 83%. Като част от решенията за кръгова икономика, които вече се прилагат от Кока-Кола е рециклиране на мокрите етикети, въвеждане на оборотни стъклени бутилки и намалено тегло както на стъклените, така и на пластмасовите бутилки на нейните продукти.

С 6% в сравнение с 2015 година е намалила използването на вода и „Загорка“ АД, за същия период е постигнала  41% намаляване на въглеродните емисии в производството, съобщи Катерина Миланова, мениджър Корпоративни комуникации и устойчиво развитие в компанията. 29% от електроенергията, която използва пивоварната е от възобновяеми източници при средно 5% за България. „Загорка“ има високи цели за постоянно намаляване на количеството отпадък през намаляване на теглото на бутилките, а един от най-успешните й проекти до момента е премахване на хартиените етикети, което е довело до спестяването на 45 тона хартия. Новата стратегическа цел на компанията е всички опаковки, които отиват на пазара да бъдат такива, че да могат да бъдат използвани отново. Затова и една от най-активните инициативи на компанията е промотирането на стъклените опаковки и повторното им използване. Сред големите зелени успехи на „Загорка“ е и това, че вече успява да рециклира и 99.6% от отпадъците си.

Своеобразен зелен рекорд представи Станислав Станев, регионален директор „Технически дейности и ефективност“ във Веолия за България, и директор „Експлоатация и поддръжка” в „Софийска вода” .

 

През миналата година пречиствателната станция на компанията в София постигна рекорд в производството на зелена енергия покриваща на 123% нуждите от електроенергия на самата станция и 84% от енергийните нужди на цялата ВиК система, заради което получава и високо международно отличие  за иновация в отпадъчните води.

Как на практика вече е въведен модела на кръгова икономика в Амилум България“ ЕАД чрез производствен цикъл, основан на почти безотпадна технология, разказа Нели Петрова, координатор по безопасност на труда и околна среда в завода, базиран в Разград. В последните 2 години предприятието е намалило с 98% отпадъците, предназначени за депонирани, а от началото на тази година те вече са 0%..

Източник: www.manager.bg