Eлектронна обучителна платформа за работници в строителната индустрия

Центърът за професионално обучение към "3К" АД организира курс за монтажници на фотоволтаични инсталации.