Green Energy

Кръгова икономика 2018г

„Кръговата икономика е нов тренд, който обединява икономически растеж и опазване на околната среда, но за да се наложи, е нужно съдействието на потребителите и бизнеса“

Европейската комисия прие нов амбициозен пакет от мерки за кръговата икономика, за да подпомогне прехода на европейските предприятия и потребители към по-силна и по-ефективна кръгова икономика, в която ресурсите се използват по-устойчиво. Европейска стратегия за пластмасите ще опазва околната среда от замърсяване с пластмаси, като същевременно ще насърчава растежа и иновациите, превръщайки едно предизвикателство в положителна програма за бъдещето на Европа.