Курс за работници в строителната индустрия

Green Energy

Курс за работници в строителната индустрия

В рамките на проект „SKILLCO: Умения за трансфер на знания и умения на работната сила в областта на професионалното образование и обучение в строителството“, координиран от Службата за строителни материали на Словения в партньорство с организации социални партньори и обучителни организации от Германия, Унгария и Словения, както и Европейска федерация на строителната индустрия, се разработи електронна обучителна платформа за работници в строителната индустрия.

В момента организаторите набират участници за тестване на обучителната платформа в различни страни, с цел да се насърчи мобилността на стажантите и работниците. При интерес моля да се регистрирате тук:

https://www.skillco.eu/en/content/contact/

Последно модифициране: събота, 10 ноември 2018, 6:51