EnviroCluster Peterborough сподели свои добри практики от 10 годишното създаване и управлението на Клъстера

В периода 26 – 27 Ноември 2012 година се проведе двустранна среща между представители на Черноморски Енргиен Клъстер и “EnviroCluster Peterborough”. Среюата се състоя в Еко-иновационния център, седалище на “EnviroCluster Peterborough” в град Питърбъроу, Великобритания.
Идеята на събитието бе представителите на новосъздадения Черноморски Енергиен Клъстер, да придобоят ценен опит от добрите практики на домакините от “Envirocluster Peterborough”.

“Envirocluster Peterborough” е с 10 годишна история и работи усилено да подпомага своите 350 члена, всички посветени на еко сектора. Въпреки, че клъстера е създаден да подпомага еко-бизнеса в района на град Питърбъроу, в него членуват бизнес организации от цяла Великобритания. В клъстера членуват организации за управление на водните ресурси, управление на отпадаците, еко-организации, неправителствен сектор, световно-известни университети и бизнес производствени структури в сверата на енерго-ефективността и възобновяемите енергийни източници. Брутния продукт на членовете на клъстера надхвърля 590 млн Паунда и предоставя работа на над 5800 човека.
Основната теми засегнати на срещата бяха:

  • развитие на клъстера чрез приемане на нови членове с споделящи философията за развиване и използване на енергоефективни процеси и технологии

  • методи на финансиране на клъстерните обединения

  • възможности и подходи използвани от клсътера за подпомагане на своите членове

  • клъстерното обединение като двигател за развитие на еко иновациите на бизнеса

  • брандирането на еко инициативи и възможностите за използване в бизнеса

  • работа с местната власт и създаване на мотиватори за въвеждане на еко-иновативни продукти, които да доведат до енргоспестяващи процеси или до използване на възобновяеми енергийни източници

Дата: 30.11.2012г.