Eксперти на Черноморски Енергиен Клъстера взеха участие на „Дни на устойчивата енергия – 2013г.”

Международното събитие „Дни на устойчивата енергия” (World Sustainable Energy Days) e сред най-големите годишни конференции, посветени на енергийната ефективност и ВЕИ за сгради, индустрията и транспорта в Европа. Eжегодно организаторите предлагат уникална комбинация от събития: конференции, форуми и посещения на място на участниците в различни фабрики за палети и дървесен чипс, биогорива, санирани сгради и т.н. През последните 12 години, световната Конференция за устойчива енергия привлича повече от 10 000 участника от 98 страни.

В периода 26.02.2013 – 01.03.2013г. за поредна година с участието на повече от 800 участници от 61 страни се проведе с голям успех събитието „Дни на устойчивата енергия – 2013” в град Велс, Австрия! Представители на ЧЕК посетиха редица конференции и изложения в рамките на таз годишния форум. С най-голям интерес експертите на Клъстера посетиха European Pellet Conference 2013 (Европейска конференция за пелети). Конференцията започна с пленарна сесия на последните развития в областта на ЕС политика за биоенергия, новата IEA Technology Roadmap и динамиката на разходите на изкопаеми горива. Представени бяха тенденциите на пазарите за пелети и основните възможности и предизвикателства за дървообработващия сектор за пелети. Конференцията завърши с посещение на място на логистичен център за пелети, фабрика за производство на бойлери на биомаса, др.

Следващата дата за провеждане на „Дни на устойчивата енергия – WSED 2014” е в периода 5 – 7 март 2014 г. Планирани теми на конференцията ще включва дървесни пелети и „почти нулево потребление на закупувана енергия“, както и събитие за млади изследователи в устойчива енергия. Повече информация за предстоящото събитие ще бъде публикувана предварително на интернет сайта на Клъстера (www.bsecluster.org) 

Дата: 01.03.2013г.