By / 10th април, 2020 / Новини / Off

XXI Ежегодна конференция на ЕкоЕнергия

Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия и Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект организират XXI Ежегодна конференция, която ще се проведе на 23-24 април в Габрово. В рамките на събитието ще бъдат организирани серия специализирани мероприятия, които имат за цел да засилят диалога по редица актуални въпроси, свързани с енергийната ефективност, финансирането на общински проекти, зелените обществени поръчки и дългосрочното планиране за устойчиво енергийно развитие. През тази година вниманието се фокусира по-специално върху гражданското общество чрез отворени дискусии и обучения, които ще спомогнат за по-задълбоченото разбиране на нуждите от ефективни мерки за сградни обновявания и по-рационалното използване на енергията.

За повече информация: http://www.ecoenergy-bg.net