Valencian Cluster of Energy Industries (AVAESEN) бе домакин на двустранната работна среща с представители на Черноморски Енергиен Клъстер

В края на месец ноември 2013г. се проведе работна среща между двата енергийни клъстера в Технологичен парк Валенсия – седалището на Valencian Cluster of Energy Industries. Целта на работната визита бе опознавателна, споделяне на опит и добри практики, представяне на дейностите и членовете на двата клъстера с цел насърчаване на бъдещи бизнес партньорства и сътрудничество.

Испанският клъстер AVAESEN e създаден в началото на 2006 г., като сдружение с нестопанска цел обединяващо енергийните дружества в района на Валенсия. Една от основните му цели е да насърчава развитието, иновациите и научните изследвания в енергийния сектор на Валенсия и и интернационализацията. Към момента в клъстера членуват над 175 фирми, представляващи 80% от енергийните дружества в региона.
Структурата на AVAESEN предлага на своите членове възможността да се ангажират активно в дейностите на клъстера чрез създадените за целта работни групи и комитети.

Дата: 26.11.2013г.