Проект “GreeINN – Повишаване конкурентоспособността на членовете на ЧЕК за използване на потенциала на зелените иновации”

Договор n. 2022/360276

Кандидат: Черноморски енергиен клъстер (ЧЕК)

Партньор: Smart Innovation Norway AS (SIN)

Финансиран: Норвежки финансов механизъм 2014-2021, Програма Развитие на бизнеса, иновации и МСП, България (Схема за малки безвъзмездни средства за меки мерки)

Продължителност:  23/03/2023 – 30/04/2024

Бюджет:  92.510 € (15% съфинансиране)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Описание на проекта:

Конкурентоспособността на българската икономика и фирмите е относително ниска. Въпреки това, въвеждането на зелени технологии и развитието на еко-иновациите в местната бизнес среда имат голям потенциал за минимизиране на съществуващия проблем. Интегрирането на зелени технологии може да повлияе положително на местния бизнес, за да увеличи неговата конкурентоспособност и икономически ползи: намалените разходи в резултат на въвеждането на технологии за оптимизиране на използването на природни ресурси и енергия водят до намалени производствени разходи и по-големи ползи.

Основната цел на проекта е да повиши конкурентоспособността и устойчивото развитие на фирмите-членки на ЧЕК чрез фокусиране върху потенциала на зелените иновации и бизнес сътрудничество с норвежки иновативни предприятия.

Специфични цели:

  • Повишаване компетенциите на фирмите членове на ЧЕК за еко-иновациите
  • Предоставяне на подходящи за внедряване еко-иновации в отделните фирми на Клъстера, анализ на ползите от тях и възможностите за реализирането им чрез постиженията на изкуствения интелект
  • Повишаване на бизнес сътрудничеството с норвежки и български партньори за съвместно „зелено“ развитие.

Целева група: 16 МСП (членове на клъстера)

 

Харесайте Facebook страницата на проекта!


НОВИНИ § РЕЗУЛТАТИ ПО ПРОЕКТА