By / 14th юли, 2022 / Новини / Off

ЧЕК участва в заседание на КEП към КСЕЗС

На 5 юли 2022г. инж. Тодор Тонев, в качеството си на официален представител на Черноморски енергиен клъстер и експерт енергийна ефективност към АБЧО, участва в заседание на Консултативния съвет за Европейската зелена сделка (КСЕЗС).

Създаването на Консултативния съвет за Европейската зелена сделка, заедно със 7 ресорни Комисии към него, е съгласно реформа 9 към стълб Зелена България „Развитие на нисковъглеродна икономика и създаване на Комисия за енергиен преход и изработване на Пътна карта към климатична неутралност“ от Плана ни за възстановяване и устойчивост. Консултативният съвет е органът, от който се очаква да задава рамката на предстоящите реформи и инвестиции за декарбонизация и модернизация на българската икономика.

Целта на КСЕЗС и на ресорните комисии е да консултират и подпомагат Министерския съвет в контекста на съвместяването на националните приоритети в областта на енергийната сигурност, ускореното устойчиво икономическо развитие, социалната справедливост и защитата на околната среда и разработването на планове и стратегически документи, произтичащи от Съобщението на ЕК относно Европейския зелен пакт и целите на ЕС за декарбонизация за 2030 и 2050 г.

Председател на Комисията за енергиен преход (КЕП) е заместник министър-председателят по климатични политики и министър на околната среда и водите. Заместник-председател е министърът на енергетиката. Членове на Съвета са и заместник-министър председателите и министрите, представители на: президента, парламентарно представените политически партии и/или коалиции; национално представителните организации на работодателите и работниците, БАН, НСИ, НСОРБ, академичната общност и организации, свързани с възобновяемата енергия, природозащитни организации, и др. Съгласно Заповед № Р-128 от 05 юли 2022 г., в състава на Комисията за енергиен преход влизат 40 члена, измежду които е одобрен и инж. Тонев, като Председател на ЧЕК, юридическо дружество с доказана експертиза и фокус върху регионалното развитие в черноморския басейн подпомагащ енергийна трансформация на регионите и бизнеса.

Комисията за енергиен преход (КЕП) ще следва да изготви пътна карта (анализ) за климатична неутралност на икономиката на България и 2 сценария за декарбонизация на енергийния сектор, които да включват стъпки за постепенно спиране изгарянето на въглища до 2030 г. и отвъд, но не по-късно от 2038 г. Предвижда се одобрение на пътната карта от правителството и от Парламента до края на м. септември т.г.

Бюджетът на ЕС предвижда над 15 милиарда лева за България, срещу които страната ни трябва да проведе реформи и да инвестира в решения, допринасящи за енергийната независимост и климатичната неутралност на икономиката ни. Процесът ще е сложен и за да е успешен е необходимо да се управлява прозрачно, с участието на всички заинтересовани страни. В този процес България трябва да развие капацитет и механизъм за активен диалог в рамките на реформите по Плана за възстановяване, политиките за декарбонизация и целите в рамките на Европейската зелена сделка.

Повече информация за КСЕЗС: http://saveti.government.bg/web/cc_2002/1

 

Комисията за енергиен преход ще проведе първото си редовно заседание на 14 юли 2022, четвъртък, от 15.00 до 17.00 часа в зала 4 на Министерски съвет. Предвиден е следният дневен ред:

15:00 – 15:15 часа: Кратък отчет на процеса по утвърждаване на редовни членове и зам.-председател на КЕП, представяне на предстоящия работния процес на Комисията в рамките на двуседмичните присъствени заседания в предстоящия период: (28.07.22 г.; 11.08.22 г.; 25.08.22 г.; 08.09.22 г. от 15:00 до 17:00ч. в МС);

15:15 – 16:30 часа: Представяне на текущите сценарии за енергиен преход и декарбонизация, изготвени през последната година от представителите на заинтересованите страни: (ЦИД; AmCham; Визия 2030; АИКБ; Енергиен модел на СУ и ТУ; Алтернативен енергиен сценарий 2030 – ИЕВИ и др.);

16:30 – 16:50 часа: Обсъждане на формата на заданието за доклада, който КЕП ще разработи на база изготвените сценарии и модели, и който КСЕЗС ще трябва да одобри на свое заседание на 16.09.2022 г.

16:50 – 17:00 часа: Разни

Срещата на 14.07.22 г. ще бъде излъчвана и през платформата Webex за представителите на заинтересованите страни, които не са в състава на КЕП, без възможност за пряко участие, на следния линк:

Webex: https://cmgovbg.webex.com/cmgovbg/j.php?MTID=m1c7a13faea37972a4b50c0084d88d244