By / 22nd април, 2020 / Новини / Off

Маркетингово проучване:

Иновативни технологии за енергийна ефективност и опазване на околната среда в областта на културното наследство в Черноморския регион

Асоциация на Българските Черноморски Общини /АБЧО/ представи проучване за използваните технологии и мерки за енергийна ефективност и опазване на климата в исторически и защитени сгради и територии в Черноморския регион. Изследвани са основните производители, доставчици на материали и суровини и изпълнители в областта на строителството на сгради и съоръжения, прилагане на енергоефективни мерки в сгради с цел икономии на средства, оптимизиране на енергийната консумация, използването на алтернативни енергийни източници и внедряване на ВЕИ. Показани и са и конкретни примери за обновяване на сгради в някои Черноморски общини.

Прочуването се реализира в рамките на проект „GreeTHIS – Зеленият Туризъм и историческото наследство – като предпоставка за развитие на Черноморския регион“, изпълняван по програма Черноморски басейн 2014-2020, съвместно с Румъния, Гърция, Молдова, Украйна и Грузия и координиран от  АБЧО.

Резултатите от доклада, както и конкретни предложения за прилагане на енергоефективни технологии в културно-исторически сгради можете да намерите на

страницата на АБЧО: www.ubbsla.org/greethis-marketing-research

страницата на проекта: www.greethis.net