By / 30th септември, 2020 / Новини / Off

 

ЧЕК подкрепя безработни и нискоквалифицирани младежи с интерес за работа в сферата на ИКТ

ЧЕК подготви стажантска програма за безработни младежи, получили обучение по дигитални умения

Петима младежи на възраст между 19 и 27 години бяха одобрени за участие в партньорската стажантска програма на Институт за младежки инициативи и иновации (ИМИИ) и „Рейтекс Инженеринг“ ООД в град Варна. Двете организации са официални членове на клъстера от неговото институционализиране през 2011 година. Посредством административното тяло на клъстера, младежкия институт и IT фирмата подписаха споразумение за сътрудничество в подкрепа на младите хора, които не учат и не работят и са демотивирани да се върнат на пазара на труда.

През Януари 2020 година, ИМИИ стартира програмата от обучения по “Дигитални умения“ за безработни и нискоквалифицирани младежи до 29 години, участващи в проект EDIBO, финансиран по Фонд за младежка заетост на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм 2014 г. – 2021 г. (https://digitalbootcamps.eu/). Обученията с фокус върху доразвиване на ИКТ и предприемаческите умения на младежите, включително и обогатяване на техния запас от термини на английски език привлякоха интереса на над 120 младежи от цялата страна. В първата фаза от обучението младежите посещаваха теоретични лекционни класове, подготвени от екипа на ИМИИ, а във втората фаза – им се предостави възможност за стаж в IT компания. Първата такава компания бе фирма „Рейтекс Инженеринг“ ООД, водеща  инженерингова фирма  в областта на информационните технологии, интегрирани системи за сигурност,  телефонна  и  комуникационна  техника,  системи  за автоматизация и управление на бизнес  сгради и хотели.  Тя извършва проектиране,  производство  и  пълен  инженеринг   в  тези  области  и поддържа  собствен eкип  от  високо  квалифицирани  инсталатори, гаранционен  и  извънгаранционен  сервиз.

От началото на месец Септември 2020г., младежите преминаха едномесечен практически стаж в компанията. Те получиха възможността за допир до реална професионална обстановка, запознаха се с професионалистиот бранша, както и работа над малки реални задачи. Наставници на стажа от фирмата бяха трима служители, заемащи позициите на системен администратор, графичен дизайнер и специалист техническа поддръжка.