By / 17th май, 2022 / Новини / Off

https://www.innoconstruct.ro/

Международна конференция за иновации в строителната индустрия

Второ издание: Пътят към цифровата трансформация

12-13 МАЙ 2022г

Световен търговски център – Букурещ

Обединени и мотивирани румънски компании от строителния бранш проведоха международна конференция INNOCONSTRUCT с приоритет дигитална трансформация и подкрепа за иновациите в бизнеса в град Букурещ в периода 12-13.05.2022г. Второто  издание на конференцията бе съсредоточено върху дефинирането на стъпките, рамката и инструментите, необходими за ускоряване на дигиталната трансформация в сектора, като продължение на дебата, генериран миналата година.

Първият ден на конференцията бе посветен на представяне на действителни данни, свързани с дигиталната зрялост на сектора, силни казуси за внедряване на BIM в компании в различни подсектори на индустрията, интелигентни технологии и решения, тенденции в сектора. Вторият ден бе посветен на дебати под формата на кръгли маси, относно специфични аспекти на дигиталната трансформация, вариращи от развиване на дигитални умения, методи за внедряване на BIM, повишаване на енергийната ефективност, до финансови възможности за компании, които планират да станат по-дигитални.

С много практичен подход към темата, INNOCONSTRUCT успя да събере над 100 участника, представители на големи и малки компании от различни подсектори в строителната индустрия, а също и технологични компании, университети от различни страни, представители на Европейската комисия, местни власти, социални партньори, строителни клъстери от различни държави-членки. Представители на Черноморски Енергиен Клъстер (ЧЕК) бяха официално поканени и участваха активно в двудневното международно събитие.

Конференцията бе организирана от румънския клъстер TEC Cluster, създаден през 2019 г. с цел повишаване на конкурентоспособността на строителния сектор чрез иновации и дигитална трансформация. Румънският клъстер, като официален партньор по одобреният за финансиране проект AEC EUROCLUSTER по програма SMP-COSME-2021-CLUSTER, използва възможността да покани на международната конференция всички партньорски клъстери, които да се запознаят и проведат първа работна среща преди официалния старт на проекта. AEC EUROCLUSTER обединява усилията и работата на 6 европейски клъстери от Словения (Construction Cluster), Австрия (BUSINESS UPPER AUSTRIA), България (Черноморски енергиен клъстер), Румъния (TEC Cluster),  Италия (DISTRETTO INTERNI E DESIGN DID) и Испания (SOUTHERN EUROPEAN CLUSTER IN PHOTONICS & OPTICS ASSOCIACION) с цел да се развие междуклъстерно сътрудничество и насърчаване на екоиновативни и интелигентни продукти за МСП в строителството и свързаните индустрии. По време на продължителност на проекта от 2,5 години общо 66 компании и бизнес подкрепящи организациите ще се възползват от обединените сили на 6 клъстера, разположени в средата на Европа.