By / / Новини / Off

Пътна карта на културния туризъм в Черноморския регион

6-те партньорски организации по проект GreeTHIS създадоха „Пътна карта на културния туризъм“ като иновативен инструмент за засилване на сътрудничеството и засилване на интереса и посещенията на туристи в черноморските държави, пренасяйки се в историческото минало и античността и едновременно с това вливайки се в съвременните постижения в областта на икономическото, дигиталното и информационното развитие.  Пътната карта на културния туризъм в Черноморския регион обединява общия стремеж на партньорските държави: България, Гърция, Грузия, Молдова, Румъния и Украйна в популяризирането на културния и зеления туризъм чрез представянето на местни идентичности, анализи и тенденции в развитието, опазването, съхранението и управлението на културния и зеления туризъм.

Проект GreeTHIS е финансиран от Европейския съюз, Съвместна Оперативна Програма „Черноморски басейн 2014-2020“.

За повече информация можете да ни следите на: www.greethis.net