By / / Новини / Off

Туристическият бизнес с поглед към сезон 2022

 

На 14 декември 2021г. се проведе последната от серията бизнес закуски на АБЧО, организирани по проект „GreeTHIS”, финансиран по програма „Черноморски басейн 2014-202“.

В хибриден формат събитието събра представители на местните власти, културни и научни институции и бизнеса. Акцент в дискусиите бе дефинирането на нови дестинации през предстоящия туристически сезон, в унисон с поставената тема: „Дестинации с потенциал и бъдеще“, обединявайки и постигнатите резултати по проекта.

По време на първата част бяха представени вирртуални платформи и апликации, виртуални турове и филми, разработени по проекта, които да бъдат изполвани от бизнес копманиите, тур оператори, агенти и др. при предлагането на туристически продукти и услуги.

Втората част бе насочена към споделянето на добри практики и научени уроци след изминалия туристически сезон. Представители на малките общини, които в известана степен остават отдалечени и изолирани от основните туристически потоци, също споделиха опит и нуждите си в рекламирането на туристически продукти. Като положителна бе посочена тенденцията, насочването на българските туристи към къщи за гости и малки семейни хотели и по този начин допринасят за развитието на селския туризъм.

Последната част бе посветена на представяне на възможности за използване на финансовите инструменти през следващия програмен период 2021-2017г. чрез участие в съвместни проекти основно в Черноморския регион. Бе осъществена онлайн връзка с Българо-Молдовски бизнес клуб, с който бяха обсъдени взаимното сътрудничество, както и включването на молдовски дружества в проектни предложения. Участниците обсъдиха и специфични идеи и дейности, които да бъдат реализирани на местно ниво чрез участието и на други организации от Черноморските държави.

За повече информация, молим посетете: www.ubbsla.org; www.greethis.net