By / 26th юли, 2023 / Новини / Off


#GreeINN Предстоящо обучение

ЧЕК ПОДГОТВЯ ОНЛАЙН КУРС ЗА ПОВИШАВАНЕ КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА ФИРМИТЕ СИ ЧЛЕНКИ ОТНОСНО ЕКО-ИНОВАЦИИТЕ


Черноморски енергиен клъстер организира специализирано обучение за мениджърските екипи и експерти, работещи в компаниите – членки на клъстера. Най-малко 32 представители на фирмите ще бъдат включени във вътрешно онлайн обучение по проект GreeINN – Повишаване конкурентоспособността на членовете на ЧЕК за използване на потенциала на зелените иновации, финансиран по Норвежки финансов механизъм 2014-2021, Програма „Развитие на бизнеса, иновации и МСП“. Основната цел на проекта е да повиши конкурентоспособността и устойчивото развитие на фирмите-членки на ЧЕК чрез фокусиране върху потенциала на зелените иновации и бизнес сътрудничество с норвежки иновативни предприятия.

В началото на месец Август 2023г. обучителните материали ще са налични във виртуалната обучителна платформа за споделено управление на човешките ресурси на Клъстера и участниците ще могат да преминат курса в удобно за тях време. Екоиновациите са фокусът, около който е съсредоточено развитието на бизнеса в съвременните условия. При внедряването им в предприятията следва да се отчитат промените в законодателството и как тези промени биха допринесли за по-доброто бизнес развитие. За целта фирмите-членки на ЧЕК трябва да разполагат с добре подготвен и обучен персонал. С цел повишаване информираността и компетенциите му относно възможностите и ползите от развиване на кръгови бизнес модели и внедряването на зелени иновации са предвидени два модула в обучението: „Зелени иновации“ и „Кръгова икономика“.

В модул „Зелени иновации“ са застъпени теми като електрическа мобилност и инфраструктура за зареждане, системи за съхранение на електричество, енергиен мениджмънт, микромрежи и управление, политики и регулации, както и бъдещи възможности в еко-иновациите. Модул „Кръговата икономика“ включва теми като иновации в управлението на отпадъците, производството и използването на екологични продукти, зелени финансови продукти, разширено отговорно производство, политически и социални фактори, които могат да повлияят на бъдещето на кръговата икономика.

Към момента обучението за еко-иновации ще е достъпно само за фирми-членове на клъстера!