By / / Новини / Off

Представители на фирмите от ЧЕК ще участват на AI+ Exhibit 2024 в Норвегия

През месец април 2024 г, в рамките на проект “GreeINN”, десет представители на малкия и среден бизнес от ЧЕК ще участват в ежегодната Международна конференция с фокус върху приложния изкуствен интелект AI+2024 в гр. Халден, Норвегия. Съорганизатор на събитието е Smart Innovation Norway – партньор по проекта.

Конференцията ще се проведе на 17 и 18 април 2024 г., събирайки професионалисти, бизнесмени, политици, изследователи, лидери и други, интересуващи се от приложен AI, за два дни на знание, демонстрации, лекции, панелни дискусии и общуване.

Конференцията AI+ се организира за пета поредна година, а целта на организаторите й е да осигурят международна арена за споделяне на компетенции и взаимодействие в областта на изкуствения интелект.

Форумът е място за срещи за представители на бизнеса, политици, академичните среди и широката общественост, където споделянето на компетенции, демонстрациите и дебатите изграждат солидна основа за иновации и развитие на обществото.

Приложния AI нараства експоненциално всяка година и е предизвикателство както за бизнеса, така и за обществения сектор да бъде в крак с такава бързо развиваща се област.

Участвайки в най-добрата конференция за приложен AI в Норвегия, членовете на Клъстера ще получат уникално въведение в норвежката екосистема за Изкуствен интелект, ще придобият изключителна експертиза, свързана с дигитализацията и AI, което да им помогне да започнат работа върху идеи за приложението му в собствения си бизнес.

За повече информация: