ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Агенция за устойчиво енергийно развитие
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
Министерство на околната среда и водите
Държавна комисия за енергийно и водно регулиране
Фонд енергийна ефективност
Енергийна Харта
Европейска банка за възстановяване и развитие
Европейска комисия
Представителството на ЕК в БГ
Японска енергийна агенция
Министерство на енергетиката на САЩ
Инициатива за техническа помощ ManagEnergy