By / 10th април, 2020 / Новини / Off

Сграда с архитектурна стойност ще бъде превърната в енерго-ефективна със средства по СОП „Черноморски Басейн 2014-2020“

Архитектурна сграда, построена през 1905 г. в историческата част на гр. Варна ще бъде обновена и превърната в енергийно–ефективна  със средства по Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“. Това стана ясно по време на международна среща на 13 декември 2018г. в областна администрация Варна.

Със срещата бе даден старт на европейския проект „GreeTHIS: Зеленият туризъм и културното наследство – като предпоставка за развитие на Черноморския регион“, в който Асоциация на Българските Черноморски Общини е водещ партньор заедно с още 5 организации, агенции и общини от Гърция, Румъния, Украйна, Молдова и Грузия

По проекта са отпуснати средства за прилагане на специфични мерки за енергийна ефективност, вкл. използване на ВЕИ, като водещо е запазването на архитектурната визия на сградата и превръщането й в демонстрационен обект за предоставяне на туристическа информация, свързана с културно-историческото наследство и развитие на гр. Варна. Сградата се намира в непосредствена близост до основните комуникационни артерии – жп гара, морска гара, откъдето преминава голяма част основния туристически поток към и от града.

Заедно с това в рамките на трансграничния проект ще бъдат разработени високотехнологични дигитални продукти с туристическа насоченост и свързани с културното наследство, като: Пътна карта за културен туризъм и зелени възможности, която ще включва онлайн каталог на продукти, доставчици, иновативни технологии за ЕЕ и опазване на климата; Виртуален гид със списък на обекти на културното наследство в защитени зелени територии на Черноморския регион; Интерактивна игра, насочена към младите хора за опознаване на исторически факти, обекти и забележителности. Ще бъдат направени енергийни одити на три пилотни сгради във всяка от държавите-партньори по проекта, за които ще се търси финансиране.

За повече информация: www.ubbsla.org