By / 30th септември, 2020 / Новини / Off

Двудневната българо-румънска клъстерна конференция се проведе на 28-29.09.2020 г. във Варна

На 28 и 29 септември 2020 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) проведе двудневна българо-румънска клъстерна конференция „Биоикономиката като двигател за екологичен чист, устойчив и приобщаващ растеж. Клъстерите и тяхната роля на ключови играчи в процеса“ със съпътстващи бизнес срещи между представители на българския и румънския бизнес. Събитието се проведе в хотел „Астор Гардънс“, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна и се организира съвместно с националните клъстерни асоциации на България и Румъния и с подкрепата на Европейския клъстерен алианс. Целта на конференцията бе да допринесе за насърчаване и подпомагане на българските фирми в обединяването им в клъстери за по-успешна интернационализация и конкурентоспособност.

Международната конференция, тип „хибридна конференция“ (присъствена и онлайн) бе част от поредицата събития в рамките на „Зелената седмица“ на Европейската комисия, посветена на темата за биоикономиката като двигател за зелен, устойчив и приобщаващ растеж. В рамките на първия ден, 28.09.2020 г. бе разгледана темата за биоикономиката, като част от веригата за създаване на добавена стойност на селскостопанските храни, преквалифициране, S3 и се наблегне на ролята на клъстерите като стълбове на индустриалните екосистеми. Инж. Тодор Тонев, Председател на УС на ЧЕК и в ролята на клъстер-домакин на международното събитие представи опита на енергийния клъстер, неговите членове, реализирани проекти и иновативни продукти, разработвани съвместно с клъстерните фирми.

Вторият ден от конференцията бе отреден на съвместни работни сесии и дискусии между представителите на български и румънски клъстерни организации към общ подход в Дунавския и Европейския контекст. В допълнение към основната тема на събитието, организаторите приветстват участието и на други индустриални сектори и техните представители на клъстери, като е осигурен специален панел с възможности за представяне, за да се покажат последните новости в развитието и потенциала на междусекторното сътрудничество.

Международната конференция се организира по проект № BG16RFOP002-2.052-0001 „Подкрепа на интернационализацията на българските предприятия чрез провеждане на търговски мисии, бизнес форуми, конференции, контактни борси и двустранни срещи“, в изпълнение на дейност 2 “Организиране в България на бизнес форуми, конференции, контактни борси и други прояви за създаване на бизнес партньорства”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, по който ИАНМСП е институционален бенефициент.

Повече информация за проведената конференция: www.sme.government.bg