By / 16th януари, 2024 / Новини / Off

Покана | Поредица от онлайн семинари: “Екологична и цифрова трансформация в секторите на архитектурата, инженерството и строителството (AEC)”


Една от много важните дейности на нашия проект наближава, СЕРИЯ ОТ УЕБИНАРИ!

Как зелената и цифровата трансформация променят строителната индустрия?


Онлайн семинар 1:

➡ Строителна индустрия – устойчивост – дигитализация: Противоречие или възможност за промяна

01.02.2024 (четвъртък), от 14.00 до 15.30 CET

В момента строителната индустрия причинява почти 40% от емисиите на CO2. Използвайки Австрия като пример, ще очертаем настоящето и ще погледнем към бъдещето. Как ще функционира строителната индустрия на утрешния ден? Какво означава устойчиво строителство и каква е ролята на цифровизацията в това?

>>Регистрация: https://lnkd.in/dunWPewQ

Онлайн семинар 2:

➡ Дигитално планиране и производство – модерно дървено строителство като площадка за иновации

14.03.2024 (четвъртък), от 14.00 до 15.30 CET

Дигиталната трансформация създава иновации в строителството. Като използваме дървена конструкция като пример, ще покажем как изчислителната мощност в планирането и дигитализацията в производството водят до иновативни архитектурни решения в нашата застроена среда. Повишената ефективност и прецизност, както и спестяването на материали са само част от ефектите, които имат положително и трайно въздействие върху качеството ни на живот.

>>Регистрация: https://lnkd.in/dAmH4Q6t

Онлайн семинар 3:

➡ Дигиталните инструменти като основа за зелена промяна

18.04.2024 (четвъртък), от 14:00 до 15:30 CET Д

До 90% от емисиите на CO2 не се генерират в действителния производствен процес, а по цялата верига на доставки. Представяме инструмент за управление на емисиите, който свързва една компания с всички нейни доставчици и осигурява основата за решения, базирани на данни, за намаляване на въглеродния отпечатък.

>>Регистрация: https://lnkd.in/dGtdFFJQ

Онлайн семинар 4:

➡ Иновативни начини на работа – Новите предизвикателства изискват нови подходи

14.05.2024 (вторник), от 14.00 до 15.30 CET

Ще ви покажем иновативни стратегии за решаване на проблеми и комуникация. Те трябва да ви помогнат да идентифицирате иновационния потенциал на вашата компания и да разработите нови бизнес модели по устойчив начин.

>>Регистрация: https://lnkd.in/deZa4g8p

Моля, регистрирайте се отделно за всеки от уебинарите, като попълните регистрационната форма!