By / 15th декември, 2022 / Новини / Off

#AECEUROCLUSTER  ваучери за внедряване на иновации, които имат пряко въздействие върху целия строителен сектор

 

На поредната ползотворна работна среща, партньорите по проекта финализираха изискванията и условията, при които ще се отпускат   безвъзмездни средства под формата на „ваучери“ за внедряване на иновации, които имат пряко въздействие върху целия строителен сектор.

Скоро ще бъде обявена поканата за кандидатстване за тези ваучери от малките и средни фирми, членове на клъстерите, включени в проекта #АECEurocluster. Фирмите ще могат да кандидатстват  по 4 компонента:

👉 Обучение за иновации

📌 максимум 5000 евро на МСП

📌 Най-малко 10 МСП ще бъдат подкрепени с обучение, фокусирано върху идентифициране на проблеми и разработване на решения в областта на цифровата и зелена трансформация.

👉 Интернационализация

📌 максимум 2000 евро на МСП

📌 Поне 20 МСП да участват в панаири през по-голям период от време.

👉 Иновация

📌 максимум 60 000 евро на МСП

📌 Поне 5 проекта

👉 Приемане на нови технологии

📌 максимум 60 000 евро

📌 минимум 11 грантове

Документите за поканата, публикувани при откриването на поканата през март 2023 г., ще съдържат целите, насоките, критериите за оценка, графика, формулярите за кандидатстване и приложенията за всеки от 4-те компонента.