By / / Новини / Off

#AECeurocluster ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ:

Одобрени за финансиране проекти на МСП от Словения, Австрия, Италия, Румъния, Испания и България

Като част от AECeurocluster подготвихме покани за каскадно финансиране на проекти на МСП, членове на клъстерите включени в проекта от Словения, Австрия, Италия, Румъния, Испания и България. Фирмите имаха възможността да кандидатстват по 4 компонента:

 • обучение за иновации
 • проекти за развитие на иновации
 • проекти за внедряване на нови технологии
 • съфинансиране на участие в избрани международни изложения/панаири

Сред кандидатите най-голям беше интересът към проекти за развитие на иновации. До крайния срок получихме 45 кандидатури от 11 държави от ЕС. За финансиране бяха избрани 12 компании, които ще получат по 58.200 евро субсидия.

Списък на одобрените проекти за иновация:
 1. „Разработване на зелен и био базиран сграден блок от мискантус, вар и други естествени свързващи вещества“ (MISBLOCK) – Pedone Working S.r.l., Италия
 2. „Q3D: AI Контрол на качеството и корекция за 3D печат с рециклирани и естествени материали“ (Q3D) – IAAC (Институт за напреднала архитектура на Каталония), Испания
 3. „Иновативни редкоземни тухли, блокове и панели“ (iREBBELs) – Eco Living Project SRL, Румъния
 4. „Интегриране на данни за втвърдяване на бетон в реално време в BIM модели“ (CoSMoS-BIM) – Cosmos Engineering SL, Испания
 5. „Система за дигитален мониторинг на влажността на стените и изсушаването на стените IoT“ (MOXTECH) – Moxture d.o.o., Словения
 6. „Роботизирано произведен кофраж от рециклируема глина за 3D бетонни елементи“ (Robotic 3D Casting) – Hubfour Architecture ZT GmbH, Австрия
 7. „Нов устойчив материал за зелено строителство“ (ULIWOOD) – Innostart S.r.l, Италия
 8. „Използване на AI за повишаване на точността на процеса на наддаване и оценка чрез създаване на автоматични разходни книги за строителни операции“ (AICB) – Exenne Technologies SRL, Румъния
 9. „Geo-Aware Augmented Reality in the BIM cycle“ (GEOAR) – Vermessung DI Helmuth Thalmann, Австрия
 10. „Отпадъчни алкално активирани павета“ (WALK) – Termit d.o.o., Словения
 11. „Arcology System: Модулна вътрешна строителна система, управлявана от данни за адаптиране на търговски пространства“ (Arcology System) – Arcology System Ltd, Ирландия
 12. „Дигитално направляващо оборудване за изграждане на сондажни основи“ (DGE-CDF) – Saidel Engineering SA, Румъния

В областта на внедряването на нови технологии са получени 16 проектни предложения от 8 държави. Избраните за финансиране компании са 5 и те ще получат по 58.200 евро субсидия.

Списък на одобрените проекти за внедряване на технологии:
 1. „Разработване на BIM система за усилване за автономно управление, бюджетиране и контрол на запасите“ (BIMas) – Woodea S.L, Испания
 2. „Разработване на персонализирани неструктурни конструктивни решения, базирани на прилагането на екологично чисти разтвори чрез използване на производство на добавки за генериране на формовъчни елементи“ (Bio-EcoMOULDTAR) 360 Soluciones Cambio Climático SLU, Испания
 3. „Автоматизиране на разпръскването на хоросан с дрон“ (AUTO-MDS) – MuDD ARCHITECTS, Испания
 4. „Топлоизолационен материал (термомазилка) с органични добавки от наночастици (SprayFix TP) – GRM INTRN d.o.o, Словения
 5. „Надграждане на процеси с 3D сканиране и модел Digital Twin във фирма Rihter d.o.o.“ (Rihter 3D и Digital Twin) – Rihter montažne gradnje d.o.o., Словения

Получихме 6 кандидатури в областта на обучението по иновации. Избраните 4 компании ще получат по 5 000,00 евро субсидия, която могат да изразходват за обучение с избрани ментори, включени в базата данни за ментори на проекта AECeuroclusters.

Списък на одобрените проекти за обучение:
 1. Heliloth eU, Австрия
 2. A-Star d.o.o., Словения
 3. Колонията, Германия
 4. Navvy GmbH, Австрия

Все още е отворена поканата за участие в избрани изложения в чужбина, а именно посещения на изложения в Саудитска Арабия, Сингапур и Кения. Планираме да финансираме 5 компании за всеки панаир, като всяка компания ще получи 2 000,00 евро. Заинтересованите компании все още могат да кандидатстват!

Повече информация за подкрепените проекти очаквайте скоро!

#euroclusters European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA) European Commission European Cluster Collaboration Platform (ECCP)