By / / Новини / Off

#AECEUROCLUSTER

Семинар за представяне на ваучерна схема за финансиране на МСП от строителния сектор

Черноморски енергиен клъстер, като бенефициент по проект AEC EUROCLUSTER организира регионален семинар на 16 март 2023г. в Пресцентър на Фестивален и конгресен център – гр. Варна. На събитието участваха над 30 заинтересовани лица, представители на фирми-членове на клъстера, Камарата на строителите в България и Варненска търговско-индустриална камара, МСП от строителния сектор, експерти от общините по Българското Черноморие, енергийни експерти, др.

Целта на организираната работна среща бе да се представи проект AEC EUROCLUSTER, финансиран от SMP-COSME-2021-CLUSTER, Съвместни клъстерни инициативи за възстановяване на Европа и изпълняван от шест клъстерни организации от Словения, Aвстрия, Италия, Испания, Румъния и България и по-конкретно Поканата за Финансова подкрепа за трети страни, която ще се предостави на фирми от строителния сектор като ваучерно финансиране.

Инж. Тодор Тонев, председател на УС на клъстера започна своята презентация с кратко представяне на дейността на клъстера и целта на проект AEC EUROCLUSTER, който стартира на 01.09.2022г. и ще приключи на 28.02.2025г. Бюджетът на проекта е ≈1,4 мил. Евро, като основната част от него е предназначена за предоставяне на финансиране (предоставяне на ваучери) на фирми от строителния сектор. «Клъстерите като обединения на взаимосвързани компании и заинтересовани страни играят съществена роля за икономическото възстановяване, устойчивия преход и иновациите в Европа. А строителни компании играят водеща роля в разработването и внедряването на енергийно ефективни, екоиновативни и интелигентни решения», сподели инж. Тонев. Затова и проектът е насочен към създаване на мрежи в строителния сектор, иновации & адаптиране, обучение и интернационализация.

#AECEUROCLUSTER се занимава с всички съвременни технологии за строителство и свързаните с него сектори с фокус върху 10-те подсектора: BIM, Строителна роботика, Управление на строителни проекти, Усъвършенствани строителни материали, Строителство извън обекта, Безопасност на строителните работници, Мониторинг на строителството, Зелена сграда, 3D принтиране, Свързана строителна площадка.

Поканата за кандидатстване за ваучери (финансова подкрепа) за внедряване на иновации от МСП, които имат пряко въздействие върху целия строителен сектор ще бъде обявена съвсем скоро (24.04.2023г.) и фирмите ще могат да кандидатстват за финансиране на иновативен продукт, услуга, процес или технология  до 30.06.2023г.

ФИРМИТЕ ЩЕ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ  ПО 4 КОМПОНЕНТА:

Процедурата за кандидатстване е максимално опростена за фирмите. Кандидатите трябва да подготвя и изпраща Бизнес план (по зададен образец) на е-майл. Цялата документация за кандидатстване за ваучери от МСП ще бъде публикувана на следната страница (https://www.sgg.si/eng-aec-eurocluster), а членове на Черноморски енергиен клъстер (ЧЕК) ще я получат на техния фирмен е-майл адрес на 24.04.2023г.

Семинарът се излъчваше и онлайн чрез Фейсбук канала на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР)– партньор и член на Черноморски енергиен клъстер.