By / / Новини / Off

Възможност за предоставяне на безвъзмездна Финансова помощ на МСП в строителния сектор


Уважаеми дами и господа,

С настоящото писмо бихме искали да ви информираме за възможност за предоставяне на безвъзмездна Финансова помощ на фирми-членове на Черноморски енергиен клъстер (ЧЕК).

В рамките на текущ проект #AECEUROCLUSTER на нашия клъстер, изпълняван в партньорство с други клъстери от ЕС страни предоставяме тази финансова помощ (ваучери) на заинтересовани МСП за внедряване на иновации, интернационализация и зелен/дигитален преход.

Ще финансираме дейности, имащи пряко въздействие върху целия строителен сектор!

Фирмите могат да кандидатстват  по 4 компонента:

Обучение за иновации

  • Максимум 5000 евро на МСП
  • Най-малко 10 МСП ще бъдат подкрепени с обучение, фокусирано върху идентифициране на проблеми и разработване на решения в областта на цифровата и зелена трансформация.

Интернационализация

  • Максимум 2000 евро на МСП
  • Поне 20 МСП ще бъдат подкрепени за  участие в международни панаири

Иновация

  • Максимум 60 000 евро на МСП
  • Поне 5 проекта

Приемане на нови технологии

  • Максимум 60 000 евро
  • Минимум 11 МСП ще бъдат финансирани

Документите, свързани с Поканата за кандидатстване (изисквания, условия и формуляр за попълване) са публикувани на следния линк  http://www.sgg.si/eng-aec-eurocluster 

За повече информация: +359 889 596 507 – инж. Тодор Тонев

Формулярът за кандидатстване е много опростен, попълва се на английски език и при нужда може да ни пишете и да ви изпратим лично документи за кандидатстване по посочен от вас компонент и  да ви съдействаме с попълването!

Краен срок за кандидатстване: 30.06.2023г.