By / 26th март, 2017 / Новини / Off

Черноморски енергиен клъстер бе официален гост на 8-та Международна Конференция по Инженерство и Бизнес Образование в Норвегия

Делегация от български фирми, членове на Черноморски енергиен клъстер присъсваха на 8та Международна Конференция по Инженерство и Бизнес Образование (ICEBE), която се проведе на 8 – 9 Oктомври 2015г. в град Халден, Норвегия. Енергийният форум се организира ежегодно, а домакин на таз годишното издание бяха NCE Smart energy markets в сътрудничество с Østfold University College. 

Климатичните промени, екологичните предизвикателства и развитие на устойчивостта са от решаващо значение в програмите за образование в световен мащаб. В тази връзка редица изследователи, инженери и заинтересовани страни от бизнеса от Норвегия, Канада, България, Индия, САЩ и Германия присъстваха на енергийния бизнес форум и дебатираха по въпроси, свързани с темата „Споделяне на опит в световен мащаб и образоване за интелигентен начин на живот на местно ниво – интердисциплинарно обучение в един свързан свят”. 

Основната цел на събитието бе споделяне и разпространение на резултатите от последните научни изследвания в областта на инженерното и бизнес образование, иновативни бизнес приложения, интердисциплинарен и междукултурен опит за използване, както и анализ на потенциала на пазара и тенденциите на развитие на конферентните приложения. 

Международната конференция предложи уникална възможност за академичните среди, бизнеса, както и за студенти от цял свят да споделят своя широк спектър от знания, перспективи и пресни резултатите от научните изследвания за иновации и бизнес приложения, които се използват глобално и локално.

Черноморски енергиен клъстер бе поканил за участие в конференцията и своя партньор от България в лицето на Технически Университет – Варна. Лично ректора на университета, г-н Росен Василев имаше възможността да участва в дискусиите и обмена с цел по-нататъшно разширяване на съществуащите мрежи, създаване на нови връзки и бъдещи сътрудничества с домакините от Østfold University College и представителите на Wismar University (Германия).

По време на двудневното събитие, от българска страна бе презентирана биогаз инсталацията към Албена АД. Първата въведена в експлоатация биогаз инсталация в България бе представена от изпълнителният директор г-н Славчо Гигов. Инсталацията, която работи вече трета година е с мощност 1 MW електрическа и 1 MW топлинна мощност. А системата за енергиен мениджмънт на курорта бе представена от енергийният директор г-н Димитър Станев. 

Повече информация за конференцията на: 
http://www.icebe.net/index.php?id=13 

Участието на българската делегация в енерийния форум в Норвегия бе реализирано в рамките на проект “BANCAGE: България и Норвегия – клъстери в подкрепа на зеленото предприемачество”, който се реализира с финансовата подкрепа на Правителството на Норвегия чрез Норвежкия Финансов Механизъм 2009-2014 в рамките на Програмна област БГ 10 – „Иновации в зелената индустрия”. Основната цел на проекта е да се установи сътрудничество между NCE Smart energy markets и ЧЕК и фирмите членки на двата енергийни клъстера, с конкретен акцент върху изграждането на капацитет на специфични теми, свързани с опазване на околната среда, енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници.