By / 14th септември, 2018 / Новини / Off

ЧЕК се презентира по време на INVADE Black Sea workshop 2018

Инж. Тодор Тонев, Председател на Черноморски енергиен клъстер (ЧЕК) презентира енергийната ситуация, предизвикателствата и интелигентни решения в България, по време на международната конференция в рамките на проект INVADE, която се проведе в к.к. Албена на 13.09.2018г.

С Бюджет от 16 млн. евро, INVADE е един от най-големите европейски проекти за научни изследвания и иновации в областта на SmartGrid & Storage (Хоризонт 2020). Проектът се занимава с ефективното използване на складовите наличности в полза на потребителите на електроенергия, собствениците на електрически превозни средства, собствениците и операторите на частни и обществени съоръжения за паркиране и таксуване.

INVADE има за цел да покаже как стационарните батерии и „батериите на колела“ могат да се използват за оптимизиране на дейностите, свързани с енергопотреблението и електричеството, в полза на собственици на мрежи, частни домакинства и сгради, както и на пазара.

По време на конференцията INVADE Black Sea 2018 в к.к. Албена бе представен напредъка по проекта, както и бяха презентирани редица научни изследвания и иновациинни проекта пред аудитория от над 50 експерта в сферата на енергийната ефективност. В допълнение, семинарът имаше за цел да даде възможности за научноизследователско и бизнес сътрудничество между Норвежки и национални бизнес компании, подкрепени от  Програма „Иновация Норвегия“, която бе представена от г-жа Венцеслава Янчовска, мениджър на програмата за България.

Държавната агенция към норвежкото министерство на търговията, промишлеността и рибарството „Иновация Норвегия“ изпълнява проекти в рамките на Норвежкия финансов механизъм (Norway Grants).  Целта на програмата е да подобри конкурентоспособността на българските предприятия, да засили търговските връзки между България и Норвегия, като предостави бизнес контакти и възможности за споделяне на опит и добри практики между фирми и институции. През новия финансов период ще бъдат финансирани проекти на малки и средни предприятия (МСП) в сферата на зелените иновации и бизнеса, като по програмата са отпуснати около 29 млн. евро за проекти в България.