Черноморски Енергиен Клъстер посети Kujawsko – Pomorska organizacja Pracodawców Lewiatan – организация на работодателите в Полския регион Куявско-Поморско

В изпълнение на дейност 2.4. „Участие на тренинг-семинари за обмяна на опит с други енергийни клъстери” от Компонент 1 на проект BG161PO003-2.4.01-0012-СО001 „Черноморски Енергиен Клъстер – ефективен модел за устойчиво бизнес развитие” представители на ЧЕК посетиха гр. Тoрун (Полша) и се срещнаха с представители на Организацията на работодателите в Полския регион Куявско-Поморско (Lewiatan). Организацията домакин са основоположници на много популярен и бързо развиващ се клъстер в Полша, наречен Klaster Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej.

Полският клъстер е насочил дейността си основно към усточйвото разитие на региона и изполването на местните ресуруси по ефективен начин. В клъстера членуват 50 фирми и са назначени около 8 500 служители. Клъстера е изпълнил 8 проекта на обща стойност 1,8 мил. евро. Интересно е факта, че Klaster Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej се е насочил и към промотирането на местните ресурси за активиране на туризма. Според представители на клъстера много важен е приоритета за представяне на възможнот за развитие на местен устойчив туризъм. В тази връзка клъстера се опитва да промотира региона за лечебен туризъм. Основните разходи на бизнесите, които изграждат облика на района като туристически, са за енергия. В тази връзка насоките на работа на клъстера са две:
– промотиране на региона като туристическа дестинация;
– повишавне на енергийната ефективност и използване на местни енергийни източници;

Приложеният подход се оказва работещ и все повече фирми имат желание да станат членове на клъстера. ЧЕК оперира в Черноморският регион на България, който също има прекрасни възможности за туризъм. Проведената среща даде добри идеи за бъдещи дейности и развите на ЧЕК.

Дата: 28.10.2013г.