ЧЕК на Международното изложение за Eнергийна ефективност и възобновяема енергия и „Интелигентни сгради“

В унисон с политиките на ЕС в областта на климата и енергетиката – съкращаване на въглеродните емисии чрез ресурсна и енергийна ефективност, увеличаване на дела на възобновяемата енергия, оползотворяване на отпадъците, в периода 29-31 май 2013г. в Интер Експо Център в София се проведе ежегодния Екофорум и изложба за Югоизточна Европа. Черноморски Енергиен Клъстер и фирма „Рейтекс Инженеринг“ ООД (като член на клъстера) се представиха със щанд на изложението.

Организаторите на събитието „Виа Експо“, тази година разшириха формата на събитието като през 2013 г. освен традиционните теми – Енергийна ефективност и възобновяема енергия (EE и ВЕ), Соларни системи и технологии (SEE Solar), Управление на отпадъци и рециклиране (Save the Planet), бяха включени две нови теми: Cградна автоматизация и системи за енергийно управление (Smart Buildings), Асансьори и ескалатори (LiftBalkans).

Представителите на ЧЕК, по време на изложението успяха да се срещнат с редица експерти, инвеститори, предприемачи, представители на държавната и местна администрация, браншови асоциации.

По данни на организаторите, събитието е било посетено от 4845 души от България и 39 други държави (Австрия, Аржентина, Белгия, Босна и Херцеговина, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Индонезия, Испания, Италия, Кипър, Китай, Косово, Кувейт, Люксембург, Македония, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Русия, Саудитска Арабия, Словакия, Словения, Сърбия, Тайван, Турция, Украйна, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Хърватска, Чехия, Швейцария, Швеция и Япония).

По време на тридневното международно изложение, паралелно се проведоха дискусии и семинари, които спомогнаха за трансфера на знания и генериране на нови идеи:

  • Дискусия: Как да прилагаме по-ефективно енергийната ефективност в строителството? Проблеми при инвестирането в ЕЕ на сградите.

  • Разделно събиране на отпадъци – сесия, организирана от Европейска мрежа на специалисти по околна среда (ENEP).

  • Италианско ноу-хау и добри практики при управление на отпадъците – семинар, организиран от Италианската търговска камара в България.

  • Фондове на ЕС за регионално развитие в България 2014-2020 – семинар на Посолството на Холандия.

  • Към мащабно интегриране на фотоволтаиката в България – форум, организиран от Българската фотоволтаична 
    асоциация в рамките на международния проект PV GRID.

  • Eкспертен Съвет „Енергийна ефективност и сграден комфорт” към Български съвет за устойчиво развитие.

  • Семинар: Green-Blue Energy Factory (GBE Factory) – Предприятие за производство на зелена енергия.

  • Презентации на изложители

За поредна година събитието се утвърди като една от най-значимите в региона изяви за създаване на успешни бизнес контакти, платформа за представяне на последните постижения и добри практики в тези сектори. 

Дата: 03.06.2013г.