By / 15th юни, 2017 / Новини / Off

ПОКАНА

Черноморските дни на интелигентната енергия ще се проведат на 21 и 22 юни 2017 г. в град Варна

Асоциацията на българските черноморски общини (АБЧО) и Черноморската регионална агенция за управление на енергията (ЧРАУЕ), в качеството им на подкрепящи структури на Споразумението на Кметовете имат удоволствието да Ви поканят на Черноморски дни на интелигентната Енергия, организирани по инициатива на областна администрация – Варна и като част от Европейската седмица на устойчивата енергия 2017 г. (EUSEW).

„Черноморските дни на интелигентната енергия“ ще се проведат на 21 и 22 юни 2017 г. в град Варна.

Съ-организатори на събитието са Националното сдружение на общините в Република България, Софийска енергийна Агенция, Черноморски изследователски енергиен център, Технически университет – Варна и Институт за нулево енергийни сгради.

Основната цел на Европейската седмица е да повиши информираността за енергийната ефективност и възобновяемите източници на енергия. В този контекст, под формата на бизнес закуска, семинари, дискусии и работни срещи, Черноморските Дни ще дадат среща на бизнеса, местните власти и централни институции, улеснявайки взаимния диалог и сътрудничество в полза на прилагането на новаторски начини за повишаване на енергийната ефективност и опазване на
климата и околната среда; ще популяризират постиженията на местните общности в постигането на целите за по-добър и енергийно независим живот; ще позволят представянето на устойчиви енергийни технологии и образци; и не на последно място – ще дадат поле за обмен на идеи и информация за финансови и технологични инструменти, които са в помощ на бизнеса и местните власти в прилагането на мерки за приспособяване към климатичните промени.

С подробната програма на събитието, както и местата на провеждане можете да се запознаете от прикачения файл.

Поканата е придружена и от регистрационна форма, която моля да ни изпратите попълнена на електронен адрес: energy@ubbsla.org до 19.06.2017 г.

Участието е безплатно.

Поканата (оригинал) може да бъде изтеглена от тук

Дневният ред може да бъде изтеглен от тук

Формата да заявка за участие може да бъде изтеглен от тук