By / 26th март, 2017 / Новини / Off

ЧЕК стана член на Асоциацията на бизнес клъстеритe 

Април 2016г.

С решение на УС, Черноморски енергиен клъстер стана 17-я пълноправен член на Асоциацията на бизнес клъстерите (АБК), която се стреми да обединява и защитава интересите на клъстерите в България www.abclusters.org. 

Организацията е основана през 2009 г. от водещи клъстери в страната. Към настоящия момент в Асоциацията членуват 17 клъстера от различни сектори: ИКТ, автомобили и електромобили, здраве и здравен туризъм, морска индустрия, мехатроника и автоматизация, текстилна индустрия, мебелна индустрия, хоризонтално интегрирани технологии и системи, брокери, куриери, зелен товарен транспорт, вече и ВЕИ и енергийна ефективност.

АБК залага в своята основна мисия обединяването на усилията на клъстерите в България за динамичното им развитие в съответствие с европейските стандарти и за създаването и утвърждаването на български национални стандарти и традиции в политиката на клъстеризация.