By / 19th юни, 2017 / Новини / Off

European Cluster Collaboration Platform (ECCP)

https://www.clustercollaboration.eu/cluster-list

ЧЕК е част от Европейската платформа за клъстерно сътрудничество (European Cluster Collaboration Platform), която осигурява онлайн качествена информация и подпомагане на клъстерите (организации и членове), с цел да подобри тяхното функциониране и конкурентоспособност чрез стимулиране на транснационално и международно сътрудничество www.cluster-collaboration.eu