By / 3rd юли, 2017 / Новини / Off

СЕМИНАР „АКТИВЕН БИЗНЕС“ – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА БИЗНЕСА

На 29-30 юни 2017г. в Интерхотел „Черно море“, административния екип на ЧЕК участва в семинар „Активен бизнес“, организиран от Областен информацонен център – Варна и Агенция за икономическо развитие – Варна. След поднесените приветствия от кмета на район „Одесос“ бяха представени актуалните възможности по Оперативна преграма Иновации и конкурентоспособност.

 

Г-н Владимир Бобев – началник на Регионален сектор Варна при УО на ОПИК постави акцентите през 2017 година и направи подробни разяснения относно използването на финансови инструменти по ОП Инициатива за МСП. Възможности за кредитиране при облекчени условия (по-ниски лихви и по малък процент обезпеченост на кредита) се предоставят чрез 10 финансови посредника, като средствата по програмата са предоставени изцяло от Европейския фонд за регионална развитие. Целта е бързо увеличение на кредитирането на МСП за постигане на значително въздействие върху икономическия растеж и създаването на на работни места.

Г-жа Тодорка Димитрова – директор на Агенция за икономическо развитие – Варна представи инструментите за подобряване на работата на бизнеса, разработени по проект, финансиран по програма Еразъм+: „Fit4Bussinessrowth“, както и условията за кандидатстване по програма Еразъм+. Тя даде и ценни съвети на присъстващите представители на бизнеса и Областните информационни центрове, свързани с успешното партниране, разработване и изпълнение на проекти по различни транснационални европейски програми.