By / 26th януари, 2022 / Новини / Off

Сграда с културна и архитектурна ценност във Варна бе превърната в енергийно ефективна с приложени реставрационни дейности

В рамките на заключително събитие на 22 декември 2021г. бе представена реновирана офис сграда на ул.“Преслав“ 4 в района на гаровия площад в историческата част на гр. Варна. С това бе отбелязан и финалът на успешно изпълнения проект „GreeTHiS – Зеленият туризъм и историческото наследство – като предпоставка за развитието на Черноморския басейн“ и финансиран в рамките на програма „Черноморски басейн 2014-2020“. Проектът се изпълнява в партньорство от шест държави – България, Румъния, Гърция, Република Молдова, Украйна и Грузия, а водеща е Асоциация на Българските Черноморски Общини.

Присъстваха местни граждани и представители местната общност, туристическия браш, маркетингови, строителни и ICT фирми, както и представители на фирмата изпълнител на обекта. На гостите бяха официално представени и основните продукти и дигитални приложения, разработени в рамките на GreeTHiS и достъпни в онлайн пространството:

  • Черноморски Технически Онлайн Каталог на предприемачи, производители и доставчици на продукти и услуги в сферата на строителстово, инженеринга, информационните и комуникационните технологии
  • Виртуален гид на културно-исторически обекти, зелении и защитени територии в 6-те Черноморски държави – България, Гърция, Грузия, Република Молдова, Румъния и Украйна
  • Предпроектни проучвания и енергийни одити на културно-исторически сгради с предписание на мерки за енергийна ефективност.

В рамките на последните 2 години бяха приложени инвестиционни мерки, съгласувани със съответните институции, а именно: подмяна на прозорци, ремонт на покрива, инсталиране на хибридна термо помпа и система за отопление, подмяна на вътрешното осветление, изготвена пълна графична текстова и фото-документация, която да гарантира акуратната реставрация на фасадата, в съответствие с нормативните изисквания за реновиране на сгради – паметници на културата. По този начин сградата се превърна в модел на енергоефективна сграда, като резултатите могат да бъдат прилагани и в други културно-исторически сради. Офисът ще предоставя туристическа информация и услуги за гостите и жителите на град Варна.

Проект GreeTHiS се изпълни в периода октомври 2018 – декември 2021г. Общата стойност е 1 105,080.96 Евро, като 92% е приноса по Европейския инструмент за съседство, а 8% е национално съфинансиране от участващите държави.

Видео интервюта с екипа участвал в проектните дейности, свързани с обновяването на сграда – паметник на културата по проект GreeTHiS:

  • Арх. Евтимова, част от екипа участвал в реставрационните дейности на сградата, намираща се в историческия център на град Варна, пилотна сграда на АБЧО по проект GreeTHiS

  • Г-жа Елена Симеонова, координатор на проекта на GreeThis, споделя за постигнатите резултати в развитието на културното наследство и зеления туризъм в шестте черноморски държави, включени в проекта

  • Инж.Тодор Тонев, енергиен експерт на GreeThis – за приложените иновативни мерки за реновиране на сградата, разположена в историческия център на гр. Варна