By / 26th март, 2017 / Новини / Off

Черноморски енергиен клъстер взе участие в ежегоднатаконференция „Световни дни на устойчивата енергия 2015”

В периода 25 – 26 февруари 2015 г. представители на Черноморски енергиен клъстер (ЧЕК) посетиха гр. Велс в Австрия, където се проведе ежегодното събитие WORLD SUSTAINABLE ENERGY DAYS 2015.

Вече повече от 20 години експерти и ключови фигури от цял свят се събират във Велс на международната конференция „Световни дни на устойчивата енергия” – една от най-мащабните годишни конференции в тази област в Европа, предлагаща уникална комбинация от прояви на тема устойчива енергетика. През 2015 г. събитието привлече над 750 участници от 64 страни. Най-новите технологични разработки, най-ярките примери и европейски стратегии бяха представени и дискутирани в 6 специализирани конференции:

– Пазар и развитие на био горива и по специално пелети;
– Сгради с енергийно потребление близо до нула 
– Нови технологии в производството на прозорци;
– Енергийна ефективност в промишлени сгради;
– Представяне на добри практики в областта на устойчивото енергийно развитие;

Тази година важен момент в програмата бе така наречената „B2B борса за контакти” по темите биомаса и енергийно-ефективно строителство.

Представителите на Черноморски енергиен клъстер, посетили тазгодишното издание „Световни дни на устойчивата енергия” имаха възможността освен да участват в специализираните конференции, изложби и обучителни визити, да представят организацията и нейните клъстерни членове по време на индивидуалните срещи с други фирми в бранша и да осъществят ценни нови контакти и бизнес партньорства, да обменят идеи и информация.

Посещението на ежегодната енергийна конференция бе релизирано в рамките на проект “BANCAGE: България и Норвегия – клъстери в подкрепа на зеленото предприемачество”. Проект се изълнява от Черноморски Енергиен Клъстер в партньорство с NCE Smart Energy Markets и New Energy Performance AS (NEPAS). Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Иновации за зелена индустрия“, финансирана по линия на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. 

Повече информация за събитието и снимов материал, може да намерите на:http://www.wsed.at/en/programme/