By / 22nd май, 2017 / Новини / Off

Председателят на УС на ЧЕК взе участие в проведеното обучение

На 19.05.2017 г. се порведе целодневно обучение за клъстери на темата: „Роля и влияние на клъстерите – българския и норвежкия опит“. Събитието се организира  съвместно от Асоциация на Бизнес Клъстерите и Иновации Норвегия с подкрепата на Министерство на Икономиката, в рамките на Програма BG 10 „Иновация в зелената индустрия“ (www.norwaygrants-greeninnovation.no), Норвежки финансов механизъм 2009-2014.

Председателят на УС на ЧЕК инж. Тодор Тонев взе участие в проведеното обучение в „Гранд хотел София“, на което присъствахa представители на почти всички работещи клъстери в България, водещи експерти от Норвегия и български специалисти, с богат практически опит в клъстерно дело. На вниманието на аудиторията бяха засегнати теми, свързани с ролята на клъстерите за регионалното развитие и нови възможности за бизнес развитие.

Норвежките експерти представиха ключови фактори за развитието на клъстерите. Освен, че споделиха своя опит, те изразиха и личните си впечатления за добрата работа и сътрудничество между ЧЕК и Норвежкият център за експертиза в областта на „умни“ енергийни решения.