By / 2nd ноември, 2018 / Новини / Off

Работна дискусия с ръководствата на клъстерните членове

 

Работната дискусия се проведе на 02.11.2018г. (петък) от 10:30 ч в офиса на клъстера в рамките на текущия проект „Клъстерен подход за подобряване използването на човешките ресурси в сферата на енергийната ефективност на сгради и съоръжения“, в рамките на който се проведоха обучителните визити за клъстерните фирми до Полша и Словения с цел идентифициране на добри практики за управление на човешките ресурси.

На срещата тип „бизнес закуска“ бяха поканени ръководствата на фирмите-членки на ЧЕК с цел да се представи разработена по проекта виртуална платформа за споделено обучение на кадри, съдържаща материали по актуални теми в сферата на енергийната ефективност, както и да се наберат служителите от различните фирми, които ще поставят началото на Банка от „временни екипи от специалисти“, която да е в помощ на клъстерни членове.

В рамките на събитието се проведе анкетно проучване сред работодателите от ЧЕК за готовността им за пилотно прилагане на иновативния модел за споделено управление на човешки ресурси в техните фирми. Определиха се трите фирми от ЧЕК, които ще участват в пилотното прилагане на иновативния модел, като за тях ще бъдат разработени фирмени Стратегии за управление на човешките ресурси, в които е заложено прилагането на принципа на „споделено управление на персонала“ в рамките на клъстера.