By / 26th март, 2017 / Новини / Off

Публична покана по проект 2013/104410 “BANCAGE: България и Норвегия – клъстери в подкрепа на зеленото предприемачество“

Предмета на процедурата: Изготвяне на рекламни и визуализационни материали по проект 2013/104410 “BANCAGE: България и Норвегия – клъстери в подкрепа на зеленото предприемачество”, финансиран от Правителството на Норвегия чрез Норвежкия Финансов Механизъм 2009-2014 в рамките на Програмна област БГ 10 „Иновации в зелената индустрия”, включително:

1. Изготвяне на двуезична брошура на проекта

2. Изготвяне на рекламна картичка с кратко описание на профила на партньорските клъстери на български език и на английски език

3. Изготвяне на постери за пет отделни събития по проекта: на български и английски език

4. Публикуване на 10 статии в електронни сайтове или ежедневници.

5. Изготвяне на каталог „Резултати и добри практики” на български език и английски език.

Документация за кандидатстване: ( свали от ТУК *.rar / 1.61 МВ /)