Представители на Черноморски Енергиен Клъстер взеха участие в международна конференция „Еко-клъстерите: катализатори на регионалното развитие и интернационализацията”

Черноморски Енергиен Клъстер бе поканен на международната конференция на тема „Еко-клъстерите: катализатори на регионалното развитие и интернационализация”, провела се в Брюксел на 10.10.2012г. в рамките на “Open Days 2012 – the European Week of Regions and Cities“.

На форума взеха участие двама представители на ЧЕК:
Административния секретар на клъстера – г-н Добромир Джиков
Ехперт международни отношения – г-н Антон Антонов

Участие в „Дните на отворени врати“ – Европейска седмица на регионите и градовете в Брюксел с цел повишаване на капацитета на административното тяло на клъстера, усвояване на чуждо ноу-хау и добри практики бе заложено като дейност по проект „Черноморски Енергиен Клъстер – ефективен модел за устойчиво бизнес развитие”.

„Клъстерите са считани като основен инструмент за стимулиране на развитието на регионите и заетостта. Сектора за Еко-иновации е разпознат като един от най-важните двигатели за икономическо развитие и растеж в Европа и Света като цяло”, сподели г-н Гарет Джоунс, изп. директор на EnviroCluster Peterborough при официалното откриване на конференцията.
Основни теми на конференцията бяха:

  • Клъстерната политики в областта на еко-иновациите

  • Представяне на основните резултати от проекта EcoCluP

  • Как да разработим и управляваме успешен еко-клъстер на регионално ниво

  • Добри практики за иновативни и успешни клъстерни дейности и програми за еко-иновации

  • Обмяна на опит между еко-иновационни клъстери от цяла Европа и извън нея

На международната конференция взеха участие повече от 80 експерта от 20 страни членове на различни локални и регионални клъстери, които бяха запознати със възможностите и предизвикателствата на енергийно ориентираните и еко клъстерите. Срещата предложи възможности за обмяна на добри практики между мениджърите на различни клъстерни обединения от цяла Европа, а и извън Европа (имаше представител на клъстер от Квебек, Канада). Като допълнение към изпълнението на стратегиите наложени от EС в сферата на екологията, бяха представени и допълнителните положителни ефекти, за които допринасят клъстерните обединения, а именно икономическо развитие, заетост и интернационализания.

Конференцията бе организирана от австрийския клъстер Energiesparverband / Oekoenergie-Cluster и бе подкрепена от програма „Европа INNOVA”. То бе част от поредицата събития в рамките на инициативата „Дни на отворените врати 2012г. – Европейска седмица на регионите и градовете”.

Дата: 15.10.2012г.