By / 26th март, 2017 / Новини / Off

Предмет на процедурата: Разработване на стратегии на Черноморски енергиен клъстер по Проект К-02-9/23.03.2012 „Черноморски Енергиен Клъстер – ефективен модел за устойчиво бизнес развитие”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”, включително:

Разработване на Обща стратегия за развитие на Черноморски енергиен клъстер и Разработване на Маркетингова стратегия на Черноморски енергиен клъстер.

Документация за кандидатстване:( ТУК 1.99 MB *.rar )