By / 3rd юли, 2018 / Новини / Off

Последната обучителна визита за мениджъри на фирми-членки на ЧЕК се проведе в Полша

В периода 24-28 Юни 2018г. се проведе обучително пътуване до Полша за обмяна на опит и иновативни подходи в сферата на управление на човешките ресурси с Фондация „Оландия“. Обучителният семинар бе насочен към мениджърите на фирмите-членки на ЧЕК и включи теоретично представяне на добри практики за управление на човешките ресурси и работни посещения на място на интересни обекти и пилотни проекти, организирани от проектния партньор – Фондация „Оландия“ (www.fundacjaolandia.org).

През 2013г., Фондацията инициира създаването на  Клъстер „Kraina 100 jezior“ („Земя на 100 езера“) с цел повишаване на конкурентоспособността на регион Великополско войводство, чрез насърчаване на „зелени“ бизнес решения за предприемачи и организации в региона. Клъстерът се управлява и представлява от УС на Фондация „Оландия“, както и административният екип на фондацията реализира дейностите на клъстера.

Семинарът се проведе в близост до град Квилч, в реновиран еко комплекс от VXIII век, наречен „Оландия“, разположен в средата на голям природен парк и заобиколен от 100 ледникови езера.

Събитието бе официално открито с приветсвие от г-н Maciej Sytka, маршал на регион Великополско войводство и oт г-н  Jacek Tomczak, член на полския парламент. Темите на обучителният семинар бяха свързани основно със съвместно развиване и управление на иновации, икономически потенциал и еко туризъм, местни еко продукти, дейности по реставрация на исторически сгради, съобрaзано  новите изисквания за енергийна ефективност, т.н. В семинара бяха широко застъпени дебати и дискусии за същността на клъстерния подход при управление на човешките ресурси на фирмите членки.

Присъстващите 15 представителя на фирми-членки на ЧЕК успяха да представят както своя бизнес и постижения в областта си на работа, така и да се запознаят на място с управителното тяло на полския клъстер и неговите фирми-членки.

Впечатляващи бяха презентациите на фирма „Hanplast“, която е основен производител на пластмасови изделия за IKEA и чиято основна мисия се основава на „Хора, Идеи и Страст“ за създаване на естествена енергия за сътрудничество. Представена бе иновативна система за биогаз от проф. Мирослав Мичалак, собственик на фирма „Динамик биогаз“. Инсталацията (тип “cow”) захранва три населени места в региона, които генерерат нулеви емисии.

Клъстер „Земя на 100 езера“ е платформа за сътрудничество на организации, институции и предприятия в подкрепа на техните екологични решения и дейности чрез насърчаване на иновациите, икономическия потенциал и еко туризма в региона, а оттам и за повишаване на екологичното съзнание на местните общности. Клъстерното обединение има богат опит в изпълнението на дейности по реставрация на исторически сгради, съобрaзано с новите изисквания за енергийна ефективност; промотиране на зеления еко туризъм в региона в партньорство с пет общински администрации, НПО и местни предприемачи, в т.ч. промотиране на местните еко продукти. Kлъстерът има изграден „Местен център за екологично образование и екологичен начин на живот“, както и пилотно съоръжение за възобновяеми енергийни източници, демонстриращо комбинираното използване на енергийната ефектиност в местност с историческо значение. Дейността на клъстера е свързана и с еко обучения за деца и младежи, както и с такива за възрастни. Клъстерът има проект за туристически електро автомобил със зарядна станция. През 2016 г. стартира голям проект за намаляване на отрицателното въздействие на дейностите на еко комплекс „Оландия“ върху околната среда чрез използване на възобновяеми енергийни източници.

В тридневната обучителна програма бе включен панел „Работна платформа за споделяне на опит“ – симулация на дебат и семинари с практическа насоченост, организирани от фондация „Оландия“ с цел да демонстрират нагледно добрата си практика за управление на човешките ресурси. Стана ясно, че клъстерът има разработена стратегия за управление на човешките ресурси основана на три основни стъпки:

  • Достъпност на човешкия фактор в региона
  • Създадена обща база данни с компетенции на експертите, която представлява електронна платформа описваща съответния експерт и неговите компетенции и познания – базата данни е достъпна само за членове на клъстера
  • План за управление на човешките ресурси

Клъстер „Земя на 100 езера“ е пример за целесъобразно използване на човешкия капитал в региона, основан на сътрудничетсво между фирмите-членки и обмяна на експерти в сферата на еко туризма. В еко-комплекс „Оландия“ работят над 50 човека персонал (в пиков туристически период), които обслужват над 40 000 посетители годишно. Всички допълнителни услуги, които предлага еко-комплекс „Оландия“ се управляват от персонала на фирмите-членки на клъстера.

Една от фирмите осигурява най-добрия шеф-готвач в региона за услугата „Обработване на пушено месо – практически семинар“, която се предоставя в комплекса с цел развлечение на посетителите:

Друга фирма, занимаваща се с вино производство в региона предоставя своя сомелиер на комплекс „Оландия“ за услугата „Дегустация на вино“:

По време на трудневното обучение бяха посетени и пилотни проекти, управлявани от клъстера или негови фирми-членки. Посетена бе фотоволтаична ферма, използваща възобновяеми източници в селското стопанство за производство на фотоволтаична продукция.

Българската делегация бе официален гост в седалището на Великополски фонд за регионално развитие в град Познан. Фондът оперира отскоро и представителите на ЧЕК бяха първата българска делегация посетила лично офиса на фонда и посрещната лично от Председателя на УС – г-н Ширшуски. Той представи публичната организация (Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. zo.o), която управлява револвиращ фонд, функциониращ като банка за местния бизнес и част от средствата му се предоставят за финансиране на международни парньорства. Фондът бе посетен като добра практика и възможност за стартиране на бългоро-полски партньорства между МСП.

Обучителното пътуване до Полша бе в рамките на проект „Клъстерен подход за подобряване използването на човешките ресурси в сферата на енергийната ефективност на сгради и съоръжения“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Фондация „Оландия“ е официален партньор на Черноморски енергиен клъстер в проекта.