By / / Новини / Off

Черноморският енергиен клъстер представи пилотния си модел за изграждане на слънчево улично осветление

На 10 юли 2012 г. в Конферентната зала на община Балчик се проведе Начална пресконференция по проект „Пилотен модел на изграждане и финансиране на слънчево улично осветление в Черноморските общини”, изпълняван от Сдружение „Черноморски Енергиен Клъстер” в партньорство с община Балчик и Асоциация на Българските Черноморски Общини. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд.

На присъстващите представители на местни и регионални медии, общинска администрация Балчик и бизнеса се представиха целите и дейностите на проекта.

Повече информация за проекта може да бъде намерена на: http://www.bsecluster.org/%