By / 26th март, 2017 / Новини / Off

Обява за работа в сдружение „Черноморски Енергиен Клъстер”

Дата: 1.08.2012г.

ПОЗИЦИЯ – ЕКСПЕРТ ПО ВЕИ

Описание и изисквания: 
Черноморски Енергиен Клъстер (ЧЕК) e организация, учредена през 2011г. в град Варна и обединяваща представители на бизнеса и неправителствения сектор в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници. Организацията работи за намаляване на енергийнoто потребление, за популяризиране на възобновяемите енергийни източници, за устойчиво развитие и ефективно управление на енергията в Черноморския регион.

ЧЕК търси за работа във Варна:
ЕКСПЕРТ ПО ВЕИ 
Основни задължения:

  • Провеждане на консултации на членовете на Клъстера

  • Проучване на иновациите в областта на ВЕИ в световен мащаб

  • Провеждане на обучения в областта на ВЕИ

  • Експерт ВЕИ по проект К-02-9/23.03.2012 «Черноморски Енергиен Клъстер – ефективен модел за устойчиво бизнес развитие», финансиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”, в т.ч. актуализиране на информацията на интернет страницата на Клъстера

Изисквания към кандидатите:

  • Висше образование – електроинженер

  • Минимум 2 г. години трудов стаж в областта на ВЕИ

  • Много добро владеене на английски език

  • Работа с компютър

Ако отговаряте на посочените изисквания и сте мотивирана и креативна личност, с отлична вербална и писмена комуникация и умения за работа в екип, моля, да представите CV на адрес 9000 Варна, ул. «Преслав» 4, ет. 3