By / 10th ноември, 2017 / Новини / Off

Семинар за обмяна на опит и добри практики в гр. Осло на тема „Предизвикателството: Енергийна ефективност и ВЕИ в Норвегия“

Двама представители на „Тийм експертс“ ООД, член на клъстера, взеха участие в двудневния семинар „Предизвикателството: Енергийната ефективност и ВЕИ в Норвегия“ на 12-13 октомври 2017 г. Посещението бе реализирано в рамките на Финансов механизъм на европейското икономическо  пространство 2009-2014 към Министерство на енергетиката, по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ Фонд за двустранни отношения BG04-00-02 по схема за подкрепа на пътуванията.

Първият ден бяха представени добри примери и практики от лекторите относно сгради с близко до нулево енергопотребление, ефективно улично осветление, използване на отпадна топлина за отопление и охлаждане на сгради, възможности за управление на консумацията на енергия. Бе посетена т.н. „Power house” или сграда с положителен въглероден отпечатък. С тази сграда се въвежда нов устойчив начин на строителство, като се отчита освен необходимата енергия за експлоатация на сградата, но и вложената енергия за изработването на необходимите строителни материали.  Т.е. сградата ще произведе повече енергия от сумата на изразходвана енергия по време на експлоатацията й и енергията необходима за производството на строителните материали.

Постигането на тази цел е голямо предизвикателство и освен използването на ВЕИ и съвременни системи за мениджмънт и мониторинг на енергопотреблението, е необходимо и да се използват рециклирани материали при строителството. В случая е използван стоманобетонният скелет на стара сграда, част от фасадните прозорци на старата сграда са интегрирани във вътрешното обзавеждане,  използвани са старите фасадни дървени елементи в новата сграда с минимална обработка.

Отоплението е решено с термопомпа, като вентилацията на сградата се осъществява с високоефективен рекуператор (КПД 85%). На покрива на сградата е монтирана фотоволтаична система, като годишното й производство е малко повече от годишната консумация на електроенергия. Излишната електроенергия се използва за производство на водород, с който да се захранват водородни автомобили.

Изградена е цялостна система за енергиен мониторинг и мениджмънт, чрез която се управлява енергийната система на сградата. Също така се верифицират заложените енергийни характеристики. Интересен момент е и използването на работното пространство. Част от сградата се използва като офис за консултанти и проектанти. Тъй като поне 20% от персонала ежедневно е необходимо да бъде извън офиса, фирмата е изградила по- малко на брой работни места, които са винаги заети на 100%. Това е възможно защото всички документи или проекти са в електронен вариант, т.е. няма документи на хартия. По този начин се намалява обема който трябва да се климатизира и съответно се намаляват енергийните разходи.

Вторият ден бяха представени успешни проекти реализирани на територията на Норвегия и България с участие на норвежки партньори и възможности за финансиране. Бе посетен „Осло Международен център“. Центърът предоставя възможност за срещи между инвеститори и хора с идеи, като се прилага принципа на crowdfunding или финансиране от тълпата. Това  е иновативен начин за финансиране на  нови идеи.

Екипът на „Тийм експертс“ ООД бе запознат как работи центъра и бяха проведени разговори с инвеститори от Норвегия.