By / 10th април, 2020 / Новини / Off

Министерството на енергетиката публикува проект на Интегриран национален план за енергетиката и климата

Министерството на енергетиката публикува проекта на интегриран национален план за енергетиката и климата. Документът е разработен в изпълнение на изискванията на Регламент (EС) 2018/1999 на Европейския парламент и на Съвета относно управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на климата.Интегрираните национални планове за енергетиката и климата на държавите членки са в основата на системата за управление на Енергийния съюз и се основават на петте му измерения –декарбонизация, енергийна ефективност, енергийна сигурност, вътрешен енергиен пазар и научни изследвания, иновации и конкурентоспособност.

Съгласно изискванията на Регламента всяка държава членка трябва да представи в Европейската комисия проект на Интегриран национален план в областта на енергетиката и климата. ЕК ще извърши оценка на проекта и ще издаде препоръки за изготвянето на крайния вариант на плана до 30.06.2019 г.

Министерството приема коментари, мнения и препоръки на заинтересованите страни до 30.04.2019 г. на следния имейл адрес m.kitova@me.government.bg