By / 26th март, 2017 / Новини / Off

Експерт към Черноморски Енергиен Клъстер взе участие на Международна научно-техническа конференция в Санкт Петербург

18-19 юни 2014 г.

Доц. Николай Ангелов, експерт ВЕИ към ЧЕК участва с доклад в Международната научно-техническа конференция «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в регионах Российской Федерации. Энергетическая и экологическая безопасность – новый приоритет государственной политики» на 18–19 юни 2014 г.. Българският експерт бе поканен да представи пред международната аудитория в Санкт Петербург опита на Българските Черноморски Общини в сферата на енергийната ефективност и прилагане на ВЕИ.

На конференцията имаше представители на органите на изпълнителната власт, ръководители и специалисти на общините, представители на заводи, промишлени предприятия, научно-изследователски институти, проектантски организации, висши учебни заведения и др. 
В изложбените зали на Ленэкспо беше показано инновационно оборудване и технологии за енергийните отрасли от руски и европейски производители.

Енергоспестяването и повишаването на енергийната ефективност представляват нов приоритет в държавната политика на Русия. Това ще определи и финансирането на различни дейности и мерки и усъвършенстването на законодателството за публично-частно партньорство.

Основното внимание засега е насочено към проблемите на голямата енергетика, която е държавна и не е особено склонна към икономии по силата на заеманото монополно положение. Малката енергетика засега среща ред законови и регулаторни пречки. Независимо от това има предприятия и организации, които разработват и внедряват енергоспестяващи технологии за своя сметка или са готови до предоставят на някои фирми възможност за внедряване включително с рекламни цели.