By / 26th март, 2017 / Новини / Off

Международна конференция “Бизнес иновации за чиста природа” 

21-22 Април 2016г. в гр. Варна

Черноморския Енергиен Клъстер, в партньорство с АБЧО, община Варна и Техническия университет-Варна събраха лектори и модератори от Норвегия, Италия, Великобритания и България за двудневна конференция на енергийна тематика „Бизнес иновации за чиста природа”. Събитието се проведе на 21-22 април 2016г. в галерия “Графити” във Варна и предостави възможност за среща на местните власти, бизнес и научни среди с европейски политици и експерти, за обсъждане на бъдещия растеж на сектора и бизнес стратегии.

Официални гости на конференцията бяха г-н Стоян Пасев – Областен управител на град Варна, проф. Росен Василев – Ректор на ТУ – Варна, г-н Добромир Джиков – Общински Съветник от Варна, г-жа Венцеслава Янчовска – Ръководител на Иновация Норвегия за България, както и чуждестранни експерти. Над 60 участника в конференцията успяха да чуят и дискутират последните тенденции, свързани със „зеленото” предприемачество и „зелен” бизнес за чиста околна среда.

На официалното откриване на конференцията на 21.04.2016г., областният управител на Варна г-н Пасев в приветствието си към участниците сподели, че “зелените” идеи могат да разчитат на подкрепа от държавата. „Само взаимните усилия и въвличането на всички заинтересовани лица на енергийния пазар – „зелени” производители, енергоефективен транспорт, „зелена” инфраструктура и „зелено мислещи” местни власти би била успешната формула, която да доведе до желаните резултати. Надявам се в рамките на тези два дни да успеем всички заедно да дискутираме и обсъдим бъдещия растеж на сектора и възможностите за финансиране на бизнес проекти и инициативи в полза на „Енергията, околната среда, климата и зелената икономика“, заключи г-н Пасев.

От своя страна г-н Здравко Георгиев, зам.-председател на Асоциацията на българските енергийни агенции и изп. директор на Софийската енергийна агенция (СОФЕНА) не скри, че България следва тенденциите на ЕС. “До 2020 г. в страната ни трябва да получи енергия от 16% възобновяеми източници. Това е изпълнено, но продължава развитието на сектора, особено в обществени и жилищни сгради. По отношение на енергийната ефективност целта на България до 2020г. е намаляване на потреблението на енергия с 25%. Тук тръгваме от по-лошо ниво (основно заради недоброто състояние на сградния фонд) и затова имаме амбициозни цели. Затова е и програмата за саниране. Като цяло в двете области вървим по своя път”, коментира той.

 

Инж. Тодор Тонев, председател на УС на Черноморския енергиен клъстер, също говори за възможностите на ВЕИ. “Имаме източници на геотермална вода, която сега се използва ограничено. Разполагаме с условия и покриви за фотоволтаици. Забелязва се, че все още я няма общата сила, с която да работим заедно в тези направления”, добави той.

Именно затова в програмата на конференцията бяха заложени теми, които да презентират текущата енергийната ситуация в България, съответно национални цели за ЕЕ и ВЕИ, националната програма за ЕЕ на много-фамилни жилищни сгради, либерализиране на пазара, зелени обществени поръчки за зелен бизнес, добри практики и съвременните тенденции в развитието на електро-енергийната система и научните изследвания в областта.

Конференцията и съпътстващите събития се организираха в рамките на проект „BANCAGE: България и Норвегия – клъстери в подкрепа на зеленото предприемачество”, реализиран с финансовата подкрепа на Правителството на Норвегия чрез Норвежкия Финансов Механизъм 2009-2014 в рамките на Програмна област БГ 10 – „Иновации в зелената индустрия”. Проектът се изпълнява от Черноморски Енергиен Клъстер в партньорство с две норвежки организации: енергиен клъстер (NCE Smart Energy Markets) и енергийна консултантска компания (NEPAS).