9000, гр. Варна, България

ул.“Преслав“ № 4, ет.3

тел./факс: +359 52 600 266

e-mail : bsec@abv.bg