9000, гр. Варна, България

ул. Преслав 4, ет.3

тел. +359 889 596 507

e-mail : bsec@abv.bg