By / 26th март, 2017 / Новини / Off

ЧЕК представи интересни енергийни практики пред делегация от норвежки фирми

Десет представители на норвежки фирми и институти, членове на енергиен клъстер NCE Smart, посетиха своя проектен партньор в България – Черноморски енергиен клъстер в периода 06.09 – 9.09.2015г. Работната визита се проведе в рамките на проект “BANCAGE: България и Норвегия – клъстери в подкрепа на зеленото предприемачество”, който се реализира с финансовата подкрепа на Правителството на Норвегия чрез Норвежкия Финансов Механизъм 2009-2014 в рамките на Програмна област БГ 10 – „Иновации в зелената индустрия”.
Норвежкият eнергиeн клъстер NCE Smart е с компетенции по развитието на интелигентни енергийни пазари. Негови членове са редица високотехнологични норвежки и световни енергийни компании. Клъстерът е локализиран в гр. Халден в близост до местния енергиен университет. Чрез участието си в клъстера компаниите получават възможността за развитие на нови партньорства, разработване на иновации и проучвания и повишаване на компетенциите. 
Целта на визитата на норвежката делегация в България бе да се установят двустранни сътрудничества между двата клъстера и техните фирми-членки, да се обмени опит и добри практики в областта на енергийния мениджмънт, прилагането на устойчиви енергийни политики, електромобили, пасивни сгради, използване на местни енергийни източници, енергийни пазари и управление на енергийни процеси.
Посещението започна с работна среща в Технически университет Варна. На срещата присъстваха зам. Ректор по иновации и развойна част, и двама доценти, отговорни за изпълнението на проекти в областта на енергийната ефективност. На срещата бе представена работата на университета в областта на устойчивото енергийно развитие и някои от изпълнените проекти. Гостите от Норвегия представиха техен проект, който се изпълнява към момента и интересите на различните фирми членове на клъстера. Бяха набелязани възможности за общи проекти и работа в областта на обучение на студенти, студентски обмен за магистри и докторанти, развитие на публично частно партньорство, и прилагане на нови пилотни модели в областта на устойчивото енергийно развитие.

Следващата визита бе на енергийно независимият офис на „3К“ АД. Фирмата е член на Черноморски енергиен клъстер (ЧЕК) от неговото създаване. Бяха представени последните разработки на 3К в областта на използването на възобновяеми енергийни източници. Партньорите от Норвегия бяха впечатлени особено много от концепцията за независим в енергийно отношение офис и разработката на електрически градски автомобил. Отбелязано бе, че Норвегия силно стимулира употребата на електрически автомобили.

Проведена бе и работна среща в офиса на „Рейтекс инженеринг“ ООД – също член на ЧЕК. На презентацията бяха представени различните решения, които са разработени от фирмата в областта на енергийният мениджмънт и мониторинг. Бе представена и система за контрол на автомобилен парк и логистика с цел оптимизиране на разходите от транспорт. Набелязани бяха различни възможности за изпълнение на проекти в областта.

Домакините от българска страна бяха организирали и посещение на биогаз инсталацията към Албена АД. Инсталацията бе представена на норвежката делегация от изпълнителният директор Славчо Гигов. Това е първата въведена в експлоатация биогаз инсталация в България. Инсталацията е с мощност 1 MW електрическа и 1 MW топлинна мощност. Електроенергията към настоящият момент се продава на местният енергиен дистрибутор на преференциална цена определена със решение на ДКЕР. Топлинната енергия се използва за собствени нужди на инсталацията и за затопляне на оранжерии. Суровината, която се използва е силаж, тритикале и хранителни отпадъци от к.к. Албена. Инсталацията работи от три години.

Последната работна среща се проведе в к.к. Албена. На нея енергийният директор на комплекса г-н Димитър Станев представи системата за енергиен мениджмънт, която действа на територията на к.к. Албена. Комплексът е голям консуматор на енергоносители, като основно се употребява електроенергия и топлоенергия за БГВ. Системата за енергиен мениджмънт управлява различните консуматори и в реално време показва консумацията им. Генералната идея е курорта да бъде подготвен за свободен енергиен пазар. Като необходимата електроенергия да се доставя от биогаз инсталацията а необходимата топлоенергия да се доставя чрез слънчеви колектори. По този начин следващите години к.к. Албена трябва да стане енергийно независим. Това впечатли особено много партньорите от Норвегия и те отправиха специална покана към г-н Станев и г-н Гигов да присъстват на предстоящата среща в Норвегия.