By / 17th март, 2022 / Новини / Off

Иновация Норвегия

организира конференция на тема

„Бизнес сътрудничество в областта на Синия Растеж в Европа“

Иновация Норвегия, в сътрудничество с екипа на ФМ на ЕИП и НФМ планират провеждането на събитие „Бизнес сътрудничество в областта на Синия Растеж в Европа“, което ще се проведе в Атина, Гърция, както и онлайн на 10-11 Май 2022 г. На събитието ще присъстват предствители на бизнеса, клъстери, изследователи и други заинтересовени страни от 12 държави в Европа.

Целта на събитието е информиране за специфични възможности за финансиране на партньорски проекти и би послужило като основа за свързване на потенциални партньори за съвместни проекти по програма „Бизнес развитие, иновации и МСП“ в страни, където Иновация Норвегия е или програмен оператор, или донор – програмен партньор в областта на приоритетната област „Син растеж“. Въпреки, че споменатата приоритетна област не е подкрепена за финансиране в България, български компании и организации, работещи в сектора също биха могли да присъстват на събитието.

Участието в събитието следва да бъде официално одобрено от Иновация Норвегия. Избраните компании биха могли да бъдат подкрепени, чрез Схемата за подкрепа на пътувания.

Повече информация за събитието можете да откриете на следния линк:

https://www.innovasjonnorge.no/en/tjenester/arrangementer/crm-events/business-cooperation-on-sustainable-blue-growth-in-europe/?section=description.